BAM! besöker gärna er skola eller orkester.

Vi erbjuder workshops/föreläsnignar över hela landet i mån av tid.
Innehållet i en workshop anpassas utifrån antal deltagare, sammanhang, tid (minimum 40 minuter, upp till heldag) och målgrupp (exempelvis elever/lärare, vuxna/ungdomar, professionella/ideella/studenter).

Syftet med en workshop är att ge kunskap för att bättre kunna ta hand om kropp, hörsel och mental hälsa. Dessa områden hänger ihop och påverkar varandra. Men om fördjupning inom endast något av områdena önskas så anpassas upplägget så klart. Som deltagare får du uppleva, praktisera och reflektera.

En workshop ger dig:
• ökad kunskap om kroppens och hjärnans funktion.
• verktyg att förebygga mental och fysisk ohälsa.
• konkreta övningar och upplevelser som ger dig ny energi.

Exempel på frågor som tas upp:
● Hur kan vi använda kroppen på ett optimalt sätt ur ergonomi- och hörselsynpunkt?
● Hur kan vi förebygga riskerna för kropps/hörselskada och hur kan jag fortsätta mitt utövande om skador uppstått?
● Hur kan jag förändra mitt sätt att lära/lära ut för att det ska bli mer effektfullt?
● Hur kan vi hantera prestationsångest och nerver inför ett uppträdande/konsert?
● Vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter har vi?