Webbkurser hösten 2020

I samarbete med Sveriges Orkesterförbund och Kulturens Bildningsverksamhet. Med stöd av Arvsfonden.

Fördjupningskurser (3 tillfällen á 45 minuter): 

3 olika kurser att välja på. Anmälningsperiod för kurserna är 29/9-30/10. 

Dessa kurser ger dig möjlighet till personlig coachning och du får diskutera, reflektera och ställa frågor direkt.
Antal deltagare per kurs: minst 5, max 10 personer.

Samtliga kurser erbjuds både som dagkurs (12.00-12.45) och kvällskurs (18.30-19.15).

Kostnad per kurs (3 tillfällen): 1100 kr (inkluderar, om man önskar, medlemskap i Sveriges Orkesterförbund år 2021). Medlemmar i Sveriges Orkesterförbund betalar 950 kr.

Andningen och tankars betydelse för ditt spel

Utforska andningen som ett sätt att hitta optimal spelglädje och flow.

Pass 1: Vad är andning och vad händer när vi andas på olika sätt?

Vi utforskar andningens funktion och hur vi påverkar den medvetet och omedvetet. Vi tittar också på vad som händer i kroppen när vi andas på olika sätt i vårt spelande.  Vi provar övningar och slår hål på en del myter kring andningen.

Pass 2: Hur hänger nervsystemet och andningen ihop?

Varför är det bra att ha koll på det? Vi uppmärksammar sambandet mellan mental och fysisk aktivitet och hur det påverkar vår prestation. Här delar vi med oss av preventiva tekniker inför ett framträdande. Det här är av intresse för dig som vill ha olika verktyg för olika sinnestillstånd t.ex. när du spelar vid nervositet.

Pass 3: Vara i flow, vad är det?

Vi går igenom begreppet flow och kopplar samman detta med prestation på scenen. Vi utforskar andningens betydelse för flow och går igenom begreppen varsevarande och förkroppsligande av kompetens genom övningar.

Ledare: Louise Hellbom, mental coach

Tre tisdagar med start 3 november kl. 12.00–12.45 eller 18.30-19.15

Anmäl dig här

Ljud och hörsel

Kursen ger dig kunskap om hur du skyddar din hörsel när du spelar, hur du förbättrar din akustiska miljö och vilka lagar och rekommendationer vi har att förhålla oss till när det gäller ljudmiljö. 

Pass 1: Produkter och hjälpmedel

Vi går igenom olika typer av hörselskydd och andra produkter som kan skydda din hörsel när du spelar. Vi tittar också på produkter som kan användas i större sammanhang som t.ex. i orkestern.

Pass 2: Lokaler och akustik

Här får du svar på frågor som: Varför låter det som det gör i ett rum? Hur mäter och bedömer man ljudmiljön? Hur förbättrar man enklast en lokal ur hörselsynpunkt?

Pass 3: Lagar och regler

Vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter har jag utifrån lagar som rör ljudmiljö? Hur starkt får vi spela enligt lagen? Vad händer om lagar inte efterföljs?

Ledare: Andreas Forsman, projektledare för ”Med öra för orkester” och ”Body – Art – Mind”

Tre onsdagar med start 4 november kl. 12.00–12.45 eller 18.30-19.15

Anmäl dig här

Välmående kropp när du spelar

Optimera din kropp för ökad balans och frihet när du spelar. Kursen ger dig kunskap och praktiska övningar som stärker kroppen och förebygger skador. 

Pass 1: Stabilitet och balans

Vilka fysiska förutsättningar behövs för en välmående kropp när du spelar? Hur kan en stabil grund i kroppen påverka frihet och koordination?

Vi går igenom praktiska övningar som ger grund, stabilitet och flexibilitet som påverkar hela kroppen.

Pass 2: Musikers utsatta kropp

Strukturer i kroppen som musiker behöver vara medvetna om såsom nacke, skuldror, armar och händer. Du lär dig mer om hur dessa områden påverkas och vi går igenom specifika övningar för att få balans och minska begränsande spänningar.

Pass 3: Psykiskt och fysiskt samband

Hur hänger de fysiska och mentala förutsättningarna ihop och hur kan jag påverka spänningar och begränsningar? Vi går igenom pausens och andningens betydelse för välmående och hållbarhet. Du får bland annat prova pausövningar och andningsövningar.

Ledare: Maria Sjögren, sjukgymnast, ergonom och riksspelman

Tre torsdagar med start 5 november kl. 12.00–12.45 eller 18.30-19.15

Anmäl dig här