Vad handlar egentligen scennärvaro om?

Flera kulturskolepedagoger som vi pratar med tar upp detta som något som många av de barn och unga som de möter behöver öva på. Behöver vi inte alla öva på närvaro? Livet är som en scen mest hela tiden där vi spelar våra roller med mer eller mindre närvaro.
Att stå på scen handlar om möjligheten att träna närvaro. Det handlar ytterst om att kunna använda hela sitt register för att bli autentisk i sitt personliga framträdande. Det handlar om att kunna använda sig av känslor som rädsla, nervositet och scenskräck på ett kreativt och stärkande sätt.
Tänk när vi ger de unga dessa verktyg redan i tidig ålder så att scenen blir en bekväm plats att befinna sig på. Då kan detta spilla över på fler platser i livet. Vi får tidigt verktyg att inta livets olika scener.

Facebook

YouTube