BAM!, Body – Art – Mind

BAM!, Body – Art – Mind startades januari 2019 av Sveriges Orkesterförbund med stöd av Arvsfonden. Syftet är att förbättra fysisk och mental hälsa hos ungdomar som utövar kultur, t.ex. musik och dans. Kulturskapande ungdomar ska kunna utöva sin konstart på ett sådant sätt att kroppen och sinnet håller – hela livet. BAM! riktar in sig på områden som exempelvis ergonomi, stress/prestationsångest, hörsel, målbildsträning och självkännedom.

I samverkan med elever och pedagoger på några kultur/musikskolor utarbetas material direkt anpassat till ungdomar och deras lärare. Materialet, i olika former och på olika media, kommer sen spridas i hela landet. Sveriges Orkesterförbund vill så klart bidraga till större medvetenhet och bättre välmående för musiker i alla åldrar. Därför kommer också material och kunskap från BAM! erbjudas till fler än huvudmålgrupperna ungdomar och pedagoger.

BAM!:

• Ett treårigt projekt, initierat av SOF Ungdomsråd
• Främjar fysisk och psykisk hälsa bland ungdomar som utövar kultur, t.ex. musik och dans.
• Ökar kunskapen om självkännedom, ergonomi och mental träning.
• Metodutvecklar och sprider kunskap via aktiviteter/workshops.
• Anpassar aktiviteter utefter de behov målgruppen ger uttryck för.
• Fortbildning av lärare inom Kultur/musikskolan.
• Information på nätet anpassat för ungdomar

Projektägare: Sveriges Orkesterförbund (SOF)
Finansiellt stöd: Arvsfonden
Projektledare: Andreas Forsman
Ergonomiansvarig: Maria Sjögren
Ansvarig mental hälsa: Louise Hellbom