Känslor och etiketter.

Vi sätter etiketter på våra känslor och förnimmelser i kroppen. Hjärnan gör det per automatik. Vi har lärt av våra föräldrar och lärare, av våra vänner och de människor vi mött och erfarenheter vi har gått i genom. Vi har lärt oss att ilska är förknippat med ett visst uttryck i ansiktet och att när man är glad ser det ut och känns på ett annat sätt. Lisa Feldman Barrett är banbrytande i sin forskning som visar att känslor inte alls är så universella och lätta att sätta etiketter på som vi tidigare trott. Hjärnan förutsäger och gör till stor del de kopplingar som den känner igen sedan tidigare men detta behöver inte betyda att dessa förutsägelser är rätt menar Lisa. De nya rönen kring hur känslor skapas kan vi människor använda till vår fördel. Om vi förstår att en känsla kan ha flera etiketter kan det hjälpa oss att hantera både vår känsla och vår omvärld på ett nytt sätt. Låt mig göra ett exempel. Om vi förknippar pirr i magen med att vara nervös och orolig så kan vår upplevelse av en situationen där du precis ska gå ut på scenen mycket väl bli negativ… det kan resultera i att ännu mera pirr kommer och vi tänker och känner att vi är ännu mer nervösa. Tänk dig istället att du byter etikett på det som händer i kroppen. Till en början försöker du bara att beskriva den fysiska förnimmelsen utan att beskriva den som någon känsla eller värdera den som bra eller dålig. Tex så kanske du beskriver att det pirrar, att det känns som något hoppar inuti, att det känns fladdrigt. Sedan leker du med dina tankar och väljer att benämna dessa förnimmelser som något annat än det första som hjärnan spontant valde ut. Entusiasm eller att vara uppladdad inför något det kan ge samma typ av förnimmelser i kroppen men plötsligt känns det annorlunda. Det är lättare att gå ut på en scenen och du känner inte lika mycket motstånd inuti.

Facebook

YouTube