Intervjuer som pågår…

En del av arbetet med att ta fram ett metodmaterial handlar om att ta reda på vad de praktiker och forskare som är aktiva idag lyfter fram. Det är samtal om livet på och av scenen. Om kreativitet och aktivitet. Om prestationsångest och flow. Om smärta både som en drivkraft och ett hinder. Det är spännande samtal där kulturarbetare delar med sig av sina erfarenheter kombinerat med forskares resultat på området kultur och hälsa. Alla fragment tycks skapa en delvis gemensam bild av någonting intressant och allestädes närvarande. Någonting som alla känner till men inte alltid sätter ord på. Det handlar bla om att vara på en plats i sig själv eller på scenen eller i skapandet där allt känns lätt/perfekt/flödande/naturligt/lekfullt…Det finns så många ord på den platsen eller det tillståndet och ändå räcker de inte till att beskriva. Det här är en av våra utmaningar att i det kommande metodmaterialet beskriva något med ord som sker bortom orden.

Facebook

YouTube