Vi söker 1 Ergonom (50%) och 1 Mental coach (50%) till BAM!

 

Om arbetsgivaren

Sveriges Orkesterförbund (SOF) ansluter såväl ideella som professionella orkestrar. Bland våra medlemmar finns symfoniorkestrar, blåsorkestrar, stråkorkestrar, storband och olika typer av kammarensembler – totalt 9000 musiker (varav 600 ungdomar) i 270 orkestrar spridda över hela landet. Förbundet företräder, bevarar och utvecklar orkesterlivet i Sverige.

Om projektet och anställningen

BAM! skall utveckla metoder samt genomföra konkreta aktiviteter, fortbildningar och workshops inom områdena psykisk hälsa, självkännedom, ergonomi, hörselvård och mental träning. Metodutveckling sker i samarbete med två utvalda Kulturskolor. Denna metod för bättre hälsa ska i senare skede och i olika former spridas till elever och pedagoger vid övriga Musik- och Kulturskolor i landet. Till projektet rekryteras nu en expert inom ergonomi 50% och en expert inom mental hälsa 50%. Sedan tidigare finns en projektledare anställd på 100%. Till projektet knyts även ett antal personer och organisationer som samarbetspart för ytterligare kompetens och bredd. Projektet stöds av Arvsfonden.
.

Arbetsuppgifter

Ergonomi

I uppdraget ingår att inspirera och fortbilda elever och lärare i ämnet ergonomi vid två utvalda Kulturskolor. Du anpassar och utvecklar metoder för elever och pedagoger kring områden som belastning, värk och muskelspänningar. Som ergonomiansvarig blir du praktisk utförare av projektets alla planerade aktiviteter och processer som rör ergonomi. Stort utrymme finns för kreativa idéer och samarbeten inom gruppen. Du kommunicerar med deltagare, håller fortbildning och workshops för lärare och elever och samlar in synpunkter och behovsrelaterade önskemål som ligger till grund för fortsatt arbete. Tillsammans med projektledare och ansvarig för mental hälsa ser du till att projektbudget och tidsplan hålls, att Arvsfonden och övriga samarbetsparter får den rapportering som krävs samt synliggör projektet i många olika kommunikationskanaler. För rätt person utlovar vi ett spännande och utvecklande jobb som engagerar både hjärta, hjärna och kropp.

Mental hälsa

I uppdraget ingår att inspirera och fortbilda elever och lärare inom området mental hälsa vid två utvalda Kulturskolor. Du anpassar och utvecklar metoder för elever och pedagoger kring områden som självkänsla, stress, socialt samspel, prestation och motivation. Som expert inom mental hälsa blir du praktisk utförare av projektets alla planerade aktiviteter och processer som rörområdet. Stort utrymme finns för kreativa idéer och samarbeten inom gruppen. Du kommunicerar med deltagare, håller fortbildning och workshops för lärare och elever och samlar in synpunkter och behovsrelaterade önskemål som ligger till grund för fortsatt arbete. Tillsammans med projektledare och ansvarig för mental hälsa ser du till att projektbudget och tidsplan hålls, att Arvsfonden och övriga samarbetsparter får den rapportering som krävs samt synliggör projektet i många olika kommunikationskanaler. För rätt person utlovar vi ett spännande och utvecklande jobb som engagerar både hjärta, hjärna och kropp.
Önskvärda kvalifikationer
  • Lägst gymnasial utbildning.
  • Erfarenhet från arbete i projekt, gärna inom kultursektorn.
  • Personlig erfarenhet av kulturutövning är meriterande.
  • Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du dokumenterar och rapporterar kontinuerligt till arbetsgivaren.
  • Att du gillar kommunikation och kan uttrycka dig situationsanpassat i både tal och skrift.
  • Kunna leda en grupp i workshopsammanhang.
  • Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
  • För Ergonomitjänsten: Utbildning inom något av områdena ergonomi, friskvård, fysisk hälsa, sjukgymnastik, fysioterapeut, basal kroppskännedom.
  • För tjänsten som Mental coach: Utbildning inom exempelvis mental hälsa, coachning, självkännedom, målbildsträning, stresshantering, basal kroppskännedom.
Ansökan
Vi tar enbart emot ansökan via e-post till info@bodyartmind.se. Kontaktuppgifter ska tydligt framgå, bifoga ett CV och personligt brev, löneanspråk och minst två referenser. Ange om ansökan gäller för tjänsten ergonomi eller mental hälsa. Eventuell information om tjänsten lämnas via e-post eller via projektledare Andreas Forsman, tel dagtid 070-561 10 50.
 
Varaktighet, arbetstid
Tidsbegränsad anställning t.o.m. 31 december 2021. Målstyrd tjänst, vilket innebär att antalet timmar per vecka varierar beroende på arbetsbelastning. Huvudsakligen dagtid men kvällar, helger och resor förekommer.
Placeringsort Stockholms län
Tillträde
Snarast, enl. ök.
Intervjuer sker fortlöpande.
Lön

Fast månadslön. Kollektivavtal finns.

Sista ansökningsdag

22 februari 2019