BAM!, Body – Art – Mind startades januari 2019 av Sveriges Orkesterförbund med stöd av Arvsfonden. Syftet är att förbättra fysisk och mental hälsa hos ungdomar som utövar kultur, t.ex. musik och dans. Kulturskapande ungdomar ska kunna utöva sin konstart på ett sådant sätt att kroppen och sinnet håller – hela livet. BAM! riktar in sig på områden som exempelvis ergonomi, stress/prestationsångest, hörsel, målbildsträning och självkännedom. Läs mer…

 

Visste du att du har grit! Grit är vår förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål, och att inte ge upp vid motgångar. Alla har vi det i oss. En del av har mycket grit. Andra har mindre. Det bästa med grit är att vi kan öva oss och få mer. Läs mer…