BAM!, Body – Art – Mind är ett projekt som startats januari 2019 av Sveriges Orkesterförbund med stöd av Arvsfonden.
Syftet är att förbättra fysisk och mental hälsa hos ungdomar som utövar kultur, t.ex. musik och dans.
Kulturskapande ungdomar ska kunna utöva sin konstart på ett sådant sätt att kroppen och sinnet håller – hela livet.

Samarbetspartners: